ONYX

Në të kaluarën dhe sot, Onyx si gurë i shtrenjtë natyror ka ruajtur ekskluzivitetin e tij për rregullimin e brendshëm dhe të jashtëm të shumë shtëpive. Onyx është rezistent ndaj gërvishtjes dhe jashtëzakonisht i thjeshtë për mirëmbajtje.

Onyx si gurë natyror meret në blloqe dhe pritet në pllaka më të vogla. Pllaka të Onyx pas përpunimit kalojnë në disa faza tjera të prodhimit që ta arijnë formën finale të saj. Onyx në Rio Kompani është në ngjyra dhe dimensione të ndryshme varësisht nga kërkesa juaj.